OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Popo Halter neck Knit NAVY
상품요약정보 포포 홀터 넥 니트 네이비
판매가 ₩ 129,000
수량 수량증가수량감소

어깨라인이 여유롭게 떨어지는 홀터 넥 니트 탑입니다. 프렌치 영화에 나올법한 휴양지 분위기의 스포티한 무드를 의도하여 여름에도 가볍고 시원하게 입을 수 있는 니트 탑입니다. 건조한 코튼 느낌의 원사를 사용하여 입을수록 자연스럽게 몸에 맞춰지는 느낌과 바래지는 스타일의 골이 넓게 짜인 조직감이 특징입니다. 모델이 세트로 착용한 Popo Knit Shorts (포포 니트 쇼츠)와 함께 매치해 올여름 자유분방하고 활기차게 그리고 휴양지에서도 세련된 룩을 연출 수 있는 아이템이 되길 바랍니다. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.
니트 소재의 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 72% / NYLON 28%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 50 / 가슴단면 36.5 / 암홀단면 18.5 / 네크넓이 18 / 밑단 30
  MEDIUM
  총장 51 / 가슴단면 38 / 암홀단면 18.5 / 네크넓이 18 / 밑단 32

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 반드시 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  니트 소재의 특성상 과도한 마찰이나 날카로운 환경에 의해 올뜯김, 보풀이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  또한 보풀이 발생한 경우에는 보풀 제거기로 사용해 제거하여 주십시오.
  니트를 옷걸이에 걸어서 보관하면 어깨 및 전체 축 처짐 및 늘어남이 있을 수 있습니다. 접어서 보관하는 것을 추천합니다.
  니트의 경우 올 뭉침, 원사의 마무리 매듭, 잡사가 껴있을 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
SIZE

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Popo Halter neck Knit NAVY up down 129000 (  1290)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

어깨라인이 여유롭게 떨어지는 홀터 넥 니트 탑입니다. 프렌치 영화에 나올법한 휴양지 분위기의 스포티한 무드를 의도하여 여름에도 가볍고 시원하게 입을 수 있는 니트 탑입니다. 건조한 코튼 느낌의 원사를 사용하여 입을수록 자연스럽게 몸에 맞춰지는 느낌과 바래지는 스타일의 골이 넓게 짜인 조직감이 특징입니다. 모델이 세트로 착용한 Popo Knit Shorts (포포 니트 쇼츠)와 함께 매치해 올여름 자유분방하고 활기차게 그리고 휴양지에서도 세련된 룩을 연출 수 있는 아이템이 되길 바랍니다. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.
니트 소재의 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 72% / NYLON 28%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 50 / 가슴단면 36.5 / 암홀단면 18.5 / 네크넓이 18 / 밑단 30
  MEDIUM
  총장 51 / 가슴단면 38 / 암홀단면 18.5 / 네크넓이 18 / 밑단 32

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 반드시 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  니트 소재의 특성상 과도한 마찰이나 날카로운 환경에 의해 올뜯김, 보풀이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  또한 보풀이 발생한 경우에는 보풀 제거기로 사용해 제거하여 주십시오.
  니트를 옷걸이에 걸어서 보관하면 어깨 및 전체 축 처짐 및 늘어남이 있을 수 있습니다. 접어서 보관하는 것을 추천합니다.
  니트의 경우 올 뭉침, 원사의 마무리 매듭, 잡사가 껴있을 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.