OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Pony Knit Shorts NAVY
상품요약정보 포니 니트 쇼츠 네이비
판매가 ₩ 98,000
수량 수량증가수량감소

부드러운 촉감과 톡톡한 두께감으로 보온성이 좋은 원사의 니트 브리프 쇼츠입니다. 밑단 배색과 뒤 페이크 주머니 배색으로 컬러 포인트를 주었으며 허리 밴딩으로 활동성이 좋고 짧지 않은 기장감과 편안한 핏, 클래식한 컬러들이 매력적으로 다가오는 아이템입니다. 이번 시즌 포니 니트 가디건과 함께 셋업으로 매칭이 가능하고 다른 아이템과도 멋스럽게 스타일링이 가능한 니트 쇼츠입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  ACRYLIC 33% POLYESTER 63% SPAN 4%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 37 / 허리단면 32 / 힙단면 43 / 밑단 30/ 허벅지단면 29 / 밑위길이 30.5

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Pony Knit Shorts NAVY up down 98000 (  980)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

부드러운 촉감과 톡톡한 두께감으로 보온성이 좋은 원사의 니트 브리프 쇼츠입니다. 밑단 배색과 뒤 페이크 주머니 배색으로 컬러 포인트를 주었으며 허리 밴딩으로 활동성이 좋고 짧지 않은 기장감과 편안한 핏, 클래식한 컬러들이 매력적으로 다가오는 아이템입니다. 이번 시즌 포니 니트 가디건과 함께 셋업으로 매칭이 가능하고 다른 아이템과도 멋스럽게 스타일링이 가능한 니트 쇼츠입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  ACRYLIC 33% POLYESTER 63% SPAN 4%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 37 / 허리단면 32 / 힙단면 43 / 밑단 30/ 허벅지단면 29 / 밑위길이 30.5

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.


WITH ITEM

WITH ITEM