OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Everyday Color Strap
상품요약정보 에브리데이 컬러 스트랩
판매가 ₩ 18,000
수량 수량증가수량감소

텀블러백에 탈부착이 가능한
네이비, 라이트 핑크, 옐로우, 레드, 오렌지, 핫핑크, 그린, 블루, 내추럴 화이트
총 9가지 컬러의 스트랩입니다.

심플한 스트랩이지만 매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템!
아밤이 제안하는 컬러풀 스트랩으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.

 • Size & Composition

  MODEL Everyday Color Strap 에브리데이 컬러 스트랩


  Polyester(폴리에스터) 100%


  COLOR

  01.Navy
  02.Light Pink
  03.Yellow
  04.Red
  05.Orange
  06.Hot Pink
  07.Green
  08.Blue

  09.Natural White
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Everyday Color Strap up down 18000 (  180)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

텀블러백에 탈부착이 가능한
네이비, 라이트 핑크, 옐로우, 레드, 오렌지, 핫핑크, 그린, 블루, 내추럴 화이트
총 9가지 컬러의 스트랩입니다.

심플한 스트랩이지만 매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템!
아밤이 제안하는 컬러풀 스트랩으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.

 • Size & Composition

  MODEL Everyday Color Strap 에브리데이 컬러 스트랩


  Polyester(폴리에스터) 100%


  COLOR

  01.Navy
  02.Light Pink
  03.Yellow
  04.Red
  05.Orange
  06.Hot Pink
  07.Green
  08.Blue

  09.Natural White
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care


Everyday color strap
텀블러백에 탈부착이 가능한 네이비, 라이트 핑크, 옐로우, 레드, 오렌지, 핫핑크, 그린, 블루 총 8가지 컬러의 스트랩입니다.
심플한 스트랩이지만 매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템! 아밤이 제안하는 컬러풀 스트랩으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.
Polyester(폴리에스터) 100%