OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Avam Home Plate
상품요약정보 아밤홈 플레이트
판매가 ₩ 48,000
할인판매가 ₩ 40,800
수량 수량증가수량감소

아밤홈에서 처음으로 선보이는 리빙 웨어입니다.
아밤홈만의 일러스트가 매력적인 플랫한 원형 플레이트로 세라믹 브랜드 Iaac(이악)과 콜라보레이션 한 제품입니다.
적절한 사이즈로 간단한 메인 디시나 디저트 등을 활용하기에 적합합니다.
묵직한 무게감으로 안정감 있게 사용 가능하며, 다양한 음식을 플레이팅 하여 테이블을 분위기 있게
완성시켜줄 수 있는 아이템입니다.
플레이트 제품은 교환 및 반품이 불가합니다. 이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *MATERIALS
  도자기


  *SIZE (cm)
  FREE
  지금 19.7 / 높이 2.6


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  '세척과 관리 시에 부드러운 천 또는 스펀지를 사용해 주세요.
  식기세척기 및 전자레인지 사용은 가능하나 가급적 급작스러운 온도 변화에 노출되지 않는 것을 권장합니다.
  보관 또는 사용 중에 다른 제품에 의해 긁히지 않도록 주의해 주세요.
  매트한 식기류의 경우 금속성의 커틀러리와 닿을시 스크래치가 생길 수 있으며,
  금속흔 지우개 또는 매직 블록을 이용하면 세척에 용이합니다.

  도자기 재료와 작업 과정의 특성상 형태와 크기, 색상에 제품마다 차이가 있습니다.
  흙 또는 유약에 포함된 철 성분에 의해 표면에 갈색 또는 검정색의 점이 나타날 수 있습니다.
  가마 소성 중 기포에 의한 미세한 구멍이 생길 수 있으며, 유약의 흐름 또는 표면에 크랙(빙열)이 나타날 수 있습니다.
  모니터의 환경에 따라 사진과 제품 색상에 차이가 있을 수 있습니다.
  운반 과정, 프린트 작업중에 미세한 스크레치가 생길 수 있습니다.
  세척 시 거친 수세미나 강하게 손으로 문지를 경우 로고 인쇄가 벗겨질 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  해당 사유는 불량제품이 아닌 정상 제품으로, 교환 및 반품 시 고객 변심 사유로 진행되어
  왕복 배송비가 부과될 수 있는 점 구매에 참고 부탁드립니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Avam Home Plate up down 48000 (  408)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤홈에서 처음으로 선보이는 리빙 웨어입니다.
아밤홈만의 일러스트가 매력적인 플랫한 원형 플레이트로 세라믹 브랜드 Iaac(이악)과 콜라보레이션 한 제품입니다.
적절한 사이즈로 간단한 메인 디시나 디저트 등을 활용하기에 적합합니다.
묵직한 무게감으로 안정감 있게 사용 가능하며, 다양한 음식을 플레이팅 하여 테이블을 분위기 있게
완성시켜줄 수 있는 아이템입니다.
플레이트 제품은 교환 및 반품이 불가합니다. 이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *MATERIALS
  도자기


  *SIZE (cm)
  FREE
  지금 19.7 / 높이 2.6


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  '세척과 관리 시에 부드러운 천 또는 스펀지를 사용해 주세요.
  식기세척기 및 전자레인지 사용은 가능하나 가급적 급작스러운 온도 변화에 노출되지 않는 것을 권장합니다.
  보관 또는 사용 중에 다른 제품에 의해 긁히지 않도록 주의해 주세요.
  매트한 식기류의 경우 금속성의 커틀러리와 닿을시 스크래치가 생길 수 있으며,
  금속흔 지우개 또는 매직 블록을 이용하면 세척에 용이합니다.

  도자기 재료와 작업 과정의 특성상 형태와 크기, 색상에 제품마다 차이가 있습니다.
  흙 또는 유약에 포함된 철 성분에 의해 표면에 갈색 또는 검정색의 점이 나타날 수 있습니다.
  가마 소성 중 기포에 의한 미세한 구멍이 생길 수 있으며, 유약의 흐름 또는 표면에 크랙(빙열)이 나타날 수 있습니다.
  모니터의 환경에 따라 사진과 제품 색상에 차이가 있을 수 있습니다.
  운반 과정, 프린트 작업중에 미세한 스크레치가 생길 수 있습니다.
  세척 시 거친 수세미나 강하게 손으로 문지를 경우 로고 인쇄가 벗겨질 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  해당 사유는 불량제품이 아닌 정상 제품으로, 교환 및 반품 시 고객 변심 사유로 진행되어
  왕복 배송비가 부과될 수 있는 점 구매에 참고 부탁드립니다.