OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 [3차 리오더] Rib Cotton Sleeveless Navy
상품요약정보 [차정원, 김나영 착용] 립 코튼 슬리브리스 네이비
판매가 ₩ 39,000
할인판매가 ₩ 33,150
수량 수량증가수량감소

데일리하게 입을 수 있는 베이직한 디자인의 아일렛 립코튼 슬리브리스입니다.
코튼 100% 원단으로 제작되어 피부에 닿아도 부드럽고, 기본이 되는 네이비와 포인트를 더 할 수 있는 레드 2가지 컬러로
제안드립니다.
쨍한 컬러감으로 유니크하면서도 여성스러운 디자인이 돋보이며, 바디라인에 핏 되는 제품으로 부담스럽지 않은 암홀라인이
편안한 착용감을 선사합니다.
통기성과 신축성 좋은 원단으로 무더운 한 여름에 단독으로 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하기에 좋은 제품입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 100%


  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 50 / 가슴 32 / 밑단 34 / 암홀 19

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  염색된 소재의 특성상 세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다. 건조 시 비틀어 짜지말고
  잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다. 소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요. 제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
[3차 리오더] Rib Cotton Sleeveless Navy up down 39000 (  331)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

데일리하게 입을 수 있는 베이직한 디자인의 아일렛 립코튼 슬리브리스입니다.
코튼 100% 원단으로 제작되어 피부에 닿아도 부드럽고, 기본이 되는 네이비와 포인트를 더 할 수 있는 레드 2가지 컬러로
제안드립니다.
쨍한 컬러감으로 유니크하면서도 여성스러운 디자인이 돋보이며, 바디라인에 핏 되는 제품으로 부담스럽지 않은 암홀라인이
편안한 착용감을 선사합니다.
통기성과 신축성 좋은 원단으로 무더운 한 여름에 단독으로 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하기에 좋은 제품입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  COTTON 100%


  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 50 / 가슴 32 / 밑단 34 / 암홀 19

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Cleaning
  Hand Wash Cold

  염색된 소재의 특성상 세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다. 건조 시 비틀어 짜지말고
  잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요.
  강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다. 소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요. 제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.