OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 [2차 리오더] Sports Bottle Blue
상품요약정보 스포츠 보틀 블루
판매가 ₩ 38,000
수량 수량증가수량감소

청량하고 투명한 블루 컬러의 스포츠 보틀입니다.
날진(NALGENE)의 와이드 마우스 제품으로 내용물이 새지않고 넓은 입구로 음료 외에도
얼음이나 과일 등의 보관이 용이하며 세척이 편리합니다.
데일리부터 휴가, 스포츠 등 다양한 라이프 스타일에 활용할 수 있습니다.
1L의 넉넉한 사이즈로 일상 생활에서 수분을 수시로 보충 할 수 있는 매력만점 아이템입니다.
전면에 귀여운 아밤홈 심볼 로고로 포인트 디테일을 더했습니다.
날진 서스테인은 50% 리사이클 재료로 만들어져 지속가능한 재활용 친환경 제품입니다.

 • Size & Composition

  *MATERIALS
  폴리프로필렌/ 폴리시클로헥산-1


  *SIZE (cm)
  FREE
  용량 1L / 페이스홀 5.5 / 지름 9 / 높이 21


  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  식기 세척기 상단에서만 사용하되, 뚜껑이 내부 열 발생 요인과 접촉하지 않도록 주의 바랍니다.
  세척 시 거친 수세미나 강하게 손으로 문지를 경우 로고 인쇄가 벗겨질 수 있습니다.
  마찰에 의해 표면이 손상될 수 있습니다.
  BPA 환경호르몬이 함유되지 않은 소재로,  -40도 ~ 100도까지 안전하게 내용물 저장이 가능 합니다. (단, 음료를 얼릴 시, 용기에 75% 이하만 채워서 얼릴 것을 권장)
  운반 과정 및 생산 과정중에 생긴 스크레치가 있을 수 있습니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  해당 사유는 불량제품이 아닌 정상 제품으로, 교환 및 반품 시 고객 변심 사유로 진행되어
  왕복 배송비가 부과될 수 있는 점 구매에 참고 부탁드립니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
[2차 리오더] Sports Bottle Blue up down 38000 (  380)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

청량하고 투명한 블루 컬러의 스포츠 보틀입니다.
날진(NALGENE)의 와이드 마우스 제품으로 내용물이 새지않고 넓은 입구로 음료 외에도
얼음이나 과일 등의 보관이 용이하며 세척이 편리합니다.
데일리부터 휴가, 스포츠 등 다양한 라이프 스타일에 활용할 수 있습니다.
1L의 넉넉한 사이즈로 일상 생활에서 수분을 수시로 보충 할 수 있는 매력만점 아이템입니다.
전면에 귀여운 아밤홈 심볼 로고로 포인트 디테일을 더했습니다.
날진 서스테인은 50% 리사이클 재료로 만들어져 지속가능한 재활용 친환경 제품입니다.

 • Size & Composition

  *MATERIALS
  폴리프로필렌/ 폴리시클로헥산-1


  *SIZE (cm)
  FREE
  용량 1L / 페이스홀 5.5 / 지름 9 / 높이 21


  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  식기 세척기 상단에서만 사용하되, 뚜껑이 내부 열 발생 요인과 접촉하지 않도록 주의 바랍니다.
  세척 시 거친 수세미나 강하게 손으로 문지를 경우 로고 인쇄가 벗겨질 수 있습니다.
  마찰에 의해 표면이 손상될 수 있습니다.
  BPA 환경호르몬이 함유되지 않은 소재로,  -40도 ~ 100도까지 안전하게 내용물 저장이 가능 합니다. (단, 음료를 얼릴 시, 용기에 75% 이하만 채워서 얼릴 것을 권장)
  운반 과정 및 생산 과정중에 생긴 스크레치가 있을 수 있습니다.

  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  해당 사유는 불량제품이 아닌 정상 제품으로, 교환 및 반품 시 고객 변심 사유로 진행되어
  왕복 배송비가 부과될 수 있는 점 구매에 참고 부탁드립니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.