OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 [3차 리오더] Label Long Sleeve White
상품요약정보 [차정원 착용] 라벨 롱 슬리브 화이트
판매가 ₩ 58,000
수량 수량증가수량감소

오가닉 천연 섬유가 들어간 소프트한 터치감의 소재로 레이어드하기 좋은 컬러감으로 구성된 롱 슬리브입니다.
자연 친화적인 소재로 피부 자극을 최소화한 부드러운 터치감과 신축성이 좋고
움직임에 편안한 착용감을 주는 제품입니다.
앞판에 아밤홈만의 포인트 라벨을 부착하여 디자인적인 퀄리티 높인 아이템입니다.
페미닌한 시어한 소재감이 특징으로 소매장을 길게 제작하여 손등에 겹쳐지는 실루엣을 보여주며,
다양한 제품들과 함께 레이어드하여 연출하기 좋은 이너 제품입니다.
소재 특성상 늘어남에 따라 사이즈 편차가 있을 수 있습니다.
원단 특성상 미세한 잡사가 있을 수있습니다.
이는 불량 사유가 되지 않으니 교환 및 반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  TENCEL 70% POLYESTER 30%


  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 57/ 어깨 35/ 가슴 42/ 밑단 41.5 / 암홀 21 / 소매길이 75

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Clean Only
  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요. 강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
[3차 리오더] Label Long Sleeve White up down 58000 (  580)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

오가닉 천연 섬유가 들어간 소프트한 터치감의 소재로 레이어드하기 좋은 컬러감으로 구성된 롱 슬리브입니다.
자연 친화적인 소재로 피부 자극을 최소화한 부드러운 터치감과 신축성이 좋고
움직임에 편안한 착용감을 주는 제품입니다.
앞판에 아밤홈만의 포인트 라벨을 부착하여 디자인적인 퀄리티 높인 아이템입니다.
페미닌한 시어한 소재감이 특징으로 소매장을 길게 제작하여 손등에 겹쳐지는 실루엣을 보여주며,
다양한 제품들과 함께 레이어드하여 연출하기 좋은 이너 제품입니다.
소재 특성상 늘어남에 따라 사이즈 편차가 있을 수 있습니다.
원단 특성상 미세한 잡사가 있을 수있습니다.
이는 불량 사유가 되지 않으니 교환 및 반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  TENCEL 70% POLYESTER 30%


  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 57/ 어깨 35/ 가슴 42/ 밑단 41.5 / 암홀 21 / 소매길이 75

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Dry Clean Only
  Hand Wash Cold

  세탁이나 건조기 사용 시 변형, 이염, 변색, 탈색의 가능성이 있습니다.
  건조 시 비틀어 짜지말고 잘 펼쳐서 형태를 고정시켜주세요. 강한 마찰 등에 의해 원단 손상이 발생할 수 있습니다.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 손상의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다. 케어라벨 및 품질 보증서의 제품 케어법을 참조해 주세요.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.