OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Sugar Fleece Jacket GREY
상품요약정보 슈가 플리스 자켓 그레이
판매가 ₩ 169,000
수량 수량증가수량감소

가볍고 부드러운 텍스처가 돋보이는 원단으로 제작된 세미 오버핏의 플리스 자켓입니다. 넥라인부터 앞단작과 밑단으로 이어지는 라인에 코듀로이 바인딩이 들어갔고 지퍼와 소매 밴드, 무광 컬러 스냅, 심벌 로고에도 컬러 배색으로 포인트를 주었습니다. 캐주얼한 무드의 아웃핏으로 간절기용뿐만 아니라 겨울 헤비 아우터 이너로도 활용도가 높은 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  겉감 POLYESTER 100%
  배색 COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 63 / 어깨 52 / 가슴 58 / 밑단 51.5 / 암홀 32.5 / 소매길이 70.5

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Sugar Fleece Jacket GREY up down 169000 (  1690)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

가볍고 부드러운 텍스처가 돋보이는 원단으로 제작된 세미 오버핏의 플리스 자켓입니다. 넥라인부터 앞단작과 밑단으로 이어지는 라인에 코듀로이 바인딩이 들어갔고 지퍼와 소매 밴드, 무광 컬러 스냅, 심벌 로고에도 컬러 배색으로 포인트를 주었습니다. 캐주얼한 무드의 아웃핏으로 간절기용뿐만 아니라 겨울 헤비 아우터 이너로도 활용도가 높은 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC
  겉감 POLYESTER 100%
  배색 COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE
  총장 63 / 어깨 52 / 가슴 58 / 밑단 51.5 / 암홀 32.5 / 소매길이 70.5

  *WOMEN MODEL WEARING F SIZE


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  *취급시 주의사항
  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  기계 세탁, 건조기 이용시 변형,이염,변색,탈색 가능성이 있습니다.
  마찰로 인한 손상이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소비자의 부주의로 인한 제품 훼손 및 세탁 부주의로 인한 변형의 경우 보상의 책임을 지지 않습니다.
  제품 색상은 사용자의 모니터 환경에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
  모든 제품의 세탁 방법은 케어라벨에서 확인하실 수 있습니다.