OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 M&N Mini Canvas Bag
상품요약정보 앰앤엔 미니 캔버스 백
판매가 ₩ 59,000
할인판매가 ₩ 35,400
수량 수량증가수량감소

아밤의 새로운 캔버스 가방을 선보입니다.
코팅 가공된 탄탄한 캔버스 원단으로 제작되었으며 아밤만의 자수 포인트와 스트랩 배색이 돋보이는 캔버스백입니다.
앞포켓이 더해져 수납력이 좋은 아이템입니다. 다양한 스타일링에서도 데일리 아이템으로 포인트 주기 좋습니다.
컬러는 총 3가지를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC

  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  넓이 26.3 / 높이 28.5 / 핸들 높이 16
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  1.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.
  2.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.
  3.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.
  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.
  5.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오
  6.비, 눈 등 수분과 접촉 시 변형될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Buy together To purchase, please select the item.

 • M&N key tag

  ₩ 12,000

  ₩ 9,600

 • Morning & Night key Ring [잉화 착용]

  ₩ 18,000

  ₩ 14,400

   • COLOR

   • 교환/반품 불가

  • Select item with details above

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
M&N Mini Canvas Bag up down 59000 (  354)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤의 새로운 캔버스 가방을 선보입니다.
코팅 가공된 탄탄한 캔버스 원단으로 제작되었으며 아밤만의 자수 포인트와 스트랩 배색이 돋보이는 캔버스백입니다.
앞포켓이 더해져 수납력이 좋은 아이템입니다. 다양한 스타일링에서도 데일리 아이템으로 포인트 주기 좋습니다.
컬러는 총 3가지를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC

  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  넓이 26.3 / 높이 28.5 / 핸들 높이 16
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  1.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.
  2.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.
  3.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.
  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.
  5.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오
  6.비, 눈 등 수분과 접촉 시 변형될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


WITH ITEM

WITH ITEM