OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Honey Stripe Robe YELLOW
상품요약정보 허니 스트라이프 로브 옐로우
판매가 ₩ 174,000
할인판매가 ₩ 104,400
수량 수량증가수량감소

아밤만의 감성이 돋보이는 컬러 구성으로 제작된 스트라이프 로브입니다.
통기성이 우수한 얇은 코튼 소재로 가볍고 부드러우며 편안한 착용감을 보여줍니다. 카라, 소매, 포켓 부분의 배색 컬러와 아밤 로고 자수의 포인트가 돋보이며 루즈하고 여유로운 핏으로 제작되었습니다.
가볍게 걸치기 좋은 홈웨어나 비치웨어로도 착용하기 좋은 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC

  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  가슴 단면 54 / 어깨 47 / 암홀 25.5 / 소매길이 51.5 / 소매부리 14 / 밑단 56 / 총기장 115
  끈 넓이 5 / 끈 길이 187
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 물세탁 혹은 드라이클리닝을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Honey Stripe Robe YELLOW up down 174000 (  1044)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤만의 감성이 돋보이는 컬러 구성으로 제작된 스트라이프 로브입니다.
통기성이 우수한 얇은 코튼 소재로 가볍고 부드러우며 편안한 착용감을 보여줍니다. 카라, 소매, 포켓 부분의 배색 컬러와 아밤 로고 자수의 포인트가 돋보이며 루즈하고 여유로운 핏으로 제작되었습니다.
가볍게 걸치기 좋은 홈웨어나 비치웨어로도 착용하기 좋은 아이템입니다.

 • Size & Composition

  *FABRIC

  COTTON 100%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  가슴 단면 54 / 어깨 47 / 암홀 25.5 / 소매길이 51.5 / 소매부리 14 / 밑단 56 / 총기장 115
  끈 넓이 5 / 끈 길이 187
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 물세탁 혹은 드라이클리닝을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.


WITH ITEM

WITH ITEM