OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Billy Terry T-shirt White [고소현 착용]
상품요약정보 빌리 테리 티셔츠 화이트
판매가 ₩ 96,000
할인판매가 ₩ 57,600
수량 수량증가수량감소

테리 소재의 반팔 피케 티셔츠입니다. 클래식한 로고 자수를 수놓아 스포티한 무드로 풀어 낸 카라 티셔츠입니다. 적당한 박시한 핏으로 활동하기에 편안하고 가벼운 테리 소재가 부드럽게 닿아 포근함을 전해줍니다. 모델이 세트로 착용한 Billy Terry shorts (벨리 테리 쇼츠)와 멋스럽게 세트로 매치해 데일리 룩 & 라운딩 웨어 또는 테니스 룩으로 스타일과 편안함을 모두 즐겨보세요. 컬러는 화이트, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 60% / POLYESTER 40%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 57.5 / 어깨 41.5 / 가슴단면 51 / 밑단단면 50.3 / 소매길이 19.5 / 암홀단면 23 / 소매부리 17.3

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소재 특성상 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있습니다.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다. 구매 시 참고 부탁드립니다.


  진한 컬러와 밝은 컬러가 배색된 디자인의 경우 염색된 소재 특성상 물 빠짐 현상이 생길 수 있어 상세페이지에 기재 된 세탁 방법을 꼭 숙지해 주세요.
  또한 이염 우려가 있으므로 물에 장시간 방치는 피해주세요.
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Billy Terry T-shirt White [고소현 착용] up down 96000 (  576)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

테리 소재의 반팔 피케 티셔츠입니다. 클래식한 로고 자수를 수놓아 스포티한 무드로 풀어 낸 카라 티셔츠입니다. 적당한 박시한 핏으로 활동하기에 편안하고 가벼운 테리 소재가 부드럽게 닿아 포근함을 전해줍니다. 모델이 세트로 착용한 Billy Terry shorts (벨리 테리 쇼츠)와 멋스럽게 세트로 매치해 데일리 룩 & 라운딩 웨어 또는 테니스 룩으로 스타일과 편안함을 모두 즐겨보세요. 컬러는 화이트, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 60% / POLYESTER 40%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 57.5 / 어깨 41.5 / 가슴단면 51 / 밑단단면 50.3 / 소매길이 19.5 / 암홀단면 23 / 소매부리 17.3

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  소재 특성상 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있습니다.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다. 구매 시 참고 부탁드립니다.


  진한 컬러와 밝은 컬러가 배색된 디자인의 경우 염색된 소재 특성상 물 빠짐 현상이 생길 수 있어 상세페이지에 기재 된 세탁 방법을 꼭 숙지해 주세요.
  또한 이염 우려가 있으므로 물에 장시간 방치는 피해주세요.