OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Morning & Night key Ring [잉화 착용]
상품요약정보 모닝 앤 나이트 키 링
판매가 ₩ 18,000
할인판매가 ₩ 14,400
수량 수량증가수량감소

새로운 아침과 밤을 표현한 아밤 로고 실리콘 키 링입니다. 다양한 사이즈의 가방이나 열쇠고리에 포인트로 달 수 있는 액세사리 아이템입니다. 새롭게 출시되는 마티 백과 매치해 달면 잘 어울리며 기존 아밤의 텀블러 백이나 스윙 백에 달아 연출해 보세요. 컬러는 화이트, 핑크, 블루, 네이비 총 4가지 컬러를 선보입니다.
가방은 별도 판매입니다.
무독성 실리콘 소재를 사용하였습니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  SILICONE / METAL

  *SIZE (cm)
  6.5 X 11.2CM (오링 고리 포함)

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  1. 제품 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
  2. 작은 부품이 있으니 절대 입에 넣고 물거나 빨지 않도록 주의 하십시오.
  3. 불에 직접 닿거나 가까이 하지 마세요.
  4. 만14세 미만의 어린이가 사용하기에는 부적절하나, 만약 사용하게 된다면 보호자의 눈에 띄는곳에서 사용하게 하십시오.
  5. 강한 충격에 의한 파손에 주의하세요.
  6. 표면의 작은 기포와 점, 금형라인 등은 제작공정상 발생하는 자연스러운 현상으로 불량이 아닙니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Morning & Night key Ring [잉화 착용] up down 18000 (  144)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

새로운 아침과 밤을 표현한 아밤 로고 실리콘 키 링입니다. 다양한 사이즈의 가방이나 열쇠고리에 포인트로 달 수 있는 액세사리 아이템입니다. 새롭게 출시되는 마티 백과 매치해 달면 잘 어울리며 기존 아밤의 텀블러 백이나 스윙 백에 달아 연출해 보세요. 컬러는 화이트, 핑크, 블루, 네이비 총 4가지 컬러를 선보입니다.
가방은 별도 판매입니다.
무독성 실리콘 소재를 사용하였습니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  SILICONE / METAL

  *SIZE (cm)
  6.5 X 11.2CM (오링 고리 포함)

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  1. 제품 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
  2. 작은 부품이 있으니 절대 입에 넣고 물거나 빨지 않도록 주의 하십시오.
  3. 불에 직접 닿거나 가까이 하지 마세요.
  4. 만14세 미만의 어린이가 사용하기에는 부적절하나, 만약 사용하게 된다면 보호자의 눈에 띄는곳에서 사용하게 하십시오.
  5. 강한 충격에 의한 파손에 주의하세요.
  6. 표면의 작은 기포와 점, 금형라인 등은 제작공정상 발생하는 자연스러운 현상으로 불량이 아닙니다.