OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Mati Bag NAVY [한겨레, 김아현, 잉화 착용]
상품요약정보 마티 백 네이비
판매가 ₩ 229,000
할인판매가 ₩ 137,400
수량 수량증가수량감소

아밤에서 새롭게 선보이는 S/S 시즌의 뉴 백인 마티 백을 소개합니다. 캔버스 바탕의 소재, 핸들과 옆면은 가죽 소재로 조화를 이루는 토트 백 디자인입니다. 넉넉한 수납공간과 아밤 특유의 클래식과 트렌드가 가미된 다정하고 친근한 분위기의 마티 백을 소개합니다. 이번 시즌 아밤에서 선보이는 경쾌하고 스포티한, 그리고 선명한 색감에 영감을 받은 앙리 마티스의 작품에서 힌트를 얻어 탄생한 마티 백은 소재, 컬러, 디테일 등 곳곳에 그 감성을 녹여 표현한 제품입니다. 어디에 믹스 되어도 자연스럽게 어울림을 만들어내고 존재감을 잃지 않는 아이템이 될 것입니다. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.
키링은 별도 구매입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  [SHELL] COTTON 100% / COW LEATHER 100%
  [LINING] COTTON 100%


  *SIZE (cm)

  가로 25 / 세로 19 / 폭 10 
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  취급시 주의사항


  1.이 제품은 원단 특성상 세탁이 어렵기에 전문 세탁업체에 의뢰를 권장합니다.

  2.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.

  3.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.

  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.

  5.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.

  6.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용 시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오.

  7.  수분과 접촉  변형될  있으니 주의하시기 바랍니다.


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Buy together To purchase, please select the item.

 • M&N key tag

  ₩ 12,000

  ₩ 9,600

 • Morning & Night key Ring [잉화 착용]

  ₩ 18,000

  ₩ 14,400

   • COLOR

   • 교환/반품 불가

  • Select item with details above

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Mati Bag NAVY [한겨레, 김아현, 잉화 착용] up down 229000 (  1374)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤에서 새롭게 선보이는 S/S 시즌의 뉴 백인 마티 백을 소개합니다. 캔버스 바탕의 소재, 핸들과 옆면은 가죽 소재로 조화를 이루는 토트 백 디자인입니다. 넉넉한 수납공간과 아밤 특유의 클래식과 트렌드가 가미된 다정하고 친근한 분위기의 마티 백을 소개합니다. 이번 시즌 아밤에서 선보이는 경쾌하고 스포티한, 그리고 선명한 색감에 영감을 받은 앙리 마티스의 작품에서 힌트를 얻어 탄생한 마티 백은 소재, 컬러, 디테일 등 곳곳에 그 감성을 녹여 표현한 제품입니다. 어디에 믹스 되어도 자연스럽게 어울림을 만들어내고 존재감을 잃지 않는 아이템이 될 것입니다. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.
키링은 별도 구매입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  [SHELL] COTTON 100% / COW LEATHER 100%
  [LINING] COTTON 100%


  *SIZE (cm)

  가로 25 / 세로 19 / 폭 10 
 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  취급시 주의사항


  1.이 제품은 원단 특성상 세탁이 어렵기에 전문 세탁업체에 의뢰를 권장합니다.

  2.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.

  3.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.

  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.

  5.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.

  6.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용 시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오.

  7.  수분과 접촉  변형될  있으니 주의하시기 바랍니다.