OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Blanca Swimsuit RED
상품요약정보 블랑카 스윔수트 레드
판매가 ₩ 119,000
할인판매가 ₩ 71,400
수량 수량증가수량감소

하이 홀터 넥 스타일 원피스 스윔수트 입니다. 뒷면은 타이로 묶는 스타일로 어깨부터 등 부분까지 안정감 있게 고정할 수 있습니다. 1부기장의 로우컷 레그 라인으로 편안하고 민망하지 않은 편한 착용감을 선사합니다. 셔츠나 스커트 또는 반바지 등과 다양한 스타일링을 추천드립니다. 첫 아밤의 감성이 깃든 스윔 웨어로 스포티하고 선명한 컬러감 그리고 레트로 무드의 리조트룩을 완성해 보세요. 컬러는 레드, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.
브라 패드와 패드 홀은 지원하지 않습니다.
사이즈는 S 과 M 2가지로 출시되며 S 사이즈는 55 M 사이즈는 66 까지 커버가 가능합니다.
소비자의 부주의로 인해 훼손되어 손상된 제품은 교환/반품이 불가능합니다.
지퍼 폴리백도 상품 구성으로 포함되어 있어 훼손 및 오염시 교환/반품이 불가능합니다.
신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  [SHELL] NYLON 80% / SPAN 20%
  [LINING] POLYESTER 92% / SPAN 8%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  가슴단면 29
  MEDIUM
  가슴단면 31

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장 드리며, 젖은 상태로 지속적인 마찰이 있을 시 이염이 발생될 수 있습니다. 
  짙은 농도 컬러 제품의 경우, 일부 물 빠짐 현상이 있을 수 있습니다. 
  이염을 최소화하기 위해 단독 세탁, 단독 보관을 권장 드립니다. 
  세탁 후 그늘에 말려주시고, 드라이기나 다리미 사용을 절대 하지 마십시오. 
  형광염료, 표백 성분 세제를 사용한 세탁을 금지합니다. 물에 담가두지 마시고, 물기가 많은 채로 구겨서 보관하지 마십시오.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
SIZE

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Blanca Swimsuit RED up down 119000 (  714)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

하이 홀터 넥 스타일 원피스 스윔수트 입니다. 뒷면은 타이로 묶는 스타일로 어깨부터 등 부분까지 안정감 있게 고정할 수 있습니다. 1부기장의 로우컷 레그 라인으로 편안하고 민망하지 않은 편한 착용감을 선사합니다. 셔츠나 스커트 또는 반바지 등과 다양한 스타일링을 추천드립니다. 첫 아밤의 감성이 깃든 스윔 웨어로 스포티하고 선명한 컬러감 그리고 레트로 무드의 리조트룩을 완성해 보세요. 컬러는 레드, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.
브라 패드와 패드 홀은 지원하지 않습니다.
사이즈는 S 과 M 2가지로 출시되며 S 사이즈는 55 M 사이즈는 66 까지 커버가 가능합니다.
소비자의 부주의로 인해 훼손되어 손상된 제품은 교환/반품이 불가능합니다.
지퍼 폴리백도 상품 구성으로 포함되어 있어 훼손 및 오염시 교환/반품이 불가능합니다.
신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  [SHELL] NYLON 80% / SPAN 20%
  [LINING] POLYESTER 92% / SPAN 8%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  가슴단면 29
  MEDIUM
  가슴단면 31

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장 드리며, 젖은 상태로 지속적인 마찰이 있을 시 이염이 발생될 수 있습니다. 
  짙은 농도 컬러 제품의 경우, 일부 물 빠짐 현상이 있을 수 있습니다. 
  이염을 최소화하기 위해 단독 세탁, 단독 보관을 권장 드립니다. 
  세탁 후 그늘에 말려주시고, 드라이기나 다리미 사용을 절대 하지 마십시오. 
  형광염료, 표백 성분 세제를 사용한 세탁을 금지합니다. 물에 담가두지 마시고, 물기가 많은 채로 구겨서 보관하지 마십시오.