OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Bebe T-shirt WHITE [피버, 박민주 착용]
상품요약정보 베베 티셔츠 화이트
판매가 ₩ 49,000
수량 수량증가수량감소

골지 코튼 소재의 적당히 슬림한 사랑스러운 베이비 티셔츠입니다. 어디에나 받쳐 입기 좋은 기본 스타일로 완성했습니다. 화이트 컬러와 베이비핑크 컬러 두 가지를 선택할 수 있고 모델이 세트로 착용한 Bebe Brief Shorts (베베 브리프 쇼츠)와 함께 아밤의 모티브인 일상과 휴식의 경계를 넘나드는 라이프 스타일 웨어입니다. 컬러는 화이트, 핑크 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 60% / POLYESTER 35% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE

  총장 54 / 어깨 35 / 가슴단면 44 / 밑단단면 45 / 암홀단면 19.5 / 소매기장 15.2 / 소매부리 15.8

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁 혹은 드라이클리닝을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다.

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다.

  구매 시 참고 부탁드립니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Bebe T-shirt WHITE [피버, 박민주 착용] up down 49000 (  490)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

골지 코튼 소재의 적당히 슬림한 사랑스러운 베이비 티셔츠입니다. 어디에나 받쳐 입기 좋은 기본 스타일로 완성했습니다. 화이트 컬러와 베이비핑크 컬러 두 가지를 선택할 수 있고 모델이 세트로 착용한 Bebe Brief Shorts (베베 브리프 쇼츠)와 함께 아밤의 모티브인 일상과 휴식의 경계를 넘나드는 라이프 스타일 웨어입니다. 컬러는 화이트, 핑크 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 60% / POLYESTER 35% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE

  총장 54 / 어깨 35 / 가슴단면 44 / 밑단단면 45 / 암홀단면 19.5 / 소매기장 15.2 / 소매부리 15.8

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁 혹은 드라이클리닝을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다.

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며, 표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며, 이는 불량에 해당하지 않습니다.

  구매 시 참고 부탁드립니다.