OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Cotton Stripe Tank Top RED
상품요약정보 코튼 스트라이프 탱크 탑 레드
판매가 ₩ 59,000
수량 수량증가수량감소

체형을 아름답게 보여주는 스트라이프 탱크 탑 입니다. 코튼 저지 소재로 이루어진 스쿱넥 실루엣에서 스포티하고 빈티지한 감성이 느껴집니다. 아밤의 새로운 로고 와펜이 작은 포인트가 되어줍니다. 또한 아우터 아이템과 레이어드하기 좋은 만능 이너 템 입니다. 귀엽고 사랑스러운 탱크 탑 스타일을 만나보세요. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 95% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 55.5 / 가슴단면 33 / 네크넓이 21 / 암홀단면 22 / 밑단 32

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다. 짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Cotton Stripe Tank Top RED up down 59000 (  590)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

체형을 아름답게 보여주는 스트라이프 탱크 탑 입니다. 코튼 저지 소재로 이루어진 스쿱넥 실루엣에서 스포티하고 빈티지한 감성이 느껴집니다. 아밤의 새로운 로고 와펜이 작은 포인트가 되어줍니다. 또한 아우터 아이템과 레이어드하기 좋은 만능 이너 템 입니다. 귀엽고 사랑스러운 탱크 탑 스타일을 만나보세요. 컬러는 네이비, 레드 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 95% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 55.5 / 가슴단면 33 / 네크넓이 21 / 암홀단면 22 / 밑단 32

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다. 짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.


WITH ITEM

WITH ITEM