OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Megan Knit Vest GREY
상품요약정보 메간 니트 베스트 그레이
판매가 ₩ 129,000
할인판매가 ₩ 77,400
수량 수량증가수량감소

가디건 스타일의 니트 베스트로 모던한 실루엣을 이루고, 한여름까지 입을 수 있는 얇은 두께감입니다. 이너와 함께 레이어드하거나 한여름에는 단품으로 착용하기 좋습니다. MERINO WOOL 100% 원사 사용으로 수분 흡수력과 통기성이 좋아 여름까지 시원하게 입을 수 있는 아이템입니다. 브이넥과 암홀을 깔끔한 디테일로 마감하고 버튼을 오픈하여 멋스럽게 연출할 수 있습니다. 컬러는 네이비, 레드, 멜란지 그레이 총 3가지 컬러를 선보입니다.
니트 소재의 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  MERINO WOOL 100%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 48 / 어깨 38.5 / 가슴단면 45 / 밑단면 36 / 암홀단면 20.5

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 반드시 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  니트 소재의 특성상 과도한 마찰이나 날카로운 환경에 의해 올뜯김, 보풀이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  또한 보풀이 발생한 경우에는 보풀 제거기로 사용해 제거하여 주십시오.
  니트를 옷걸이에 걸어서 보관하면 어깨 및 전체 축 처짐 및 늘어남이 있을 수 있습니다. 접어서 보관하는 것을 추천합니다.
  니트의 경우 올 뭉침, 원사의 마무리 매듭, 잡사가 껴있을 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Megan Knit Vest GREY up down 129000 (  774)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

가디건 스타일의 니트 베스트로 모던한 실루엣을 이루고, 한여름까지 입을 수 있는 얇은 두께감입니다. 이너와 함께 레이어드하거나 한여름에는 단품으로 착용하기 좋습니다. MERINO WOOL 100% 원사 사용으로 수분 흡수력과 통기성이 좋아 여름까지 시원하게 입을 수 있는 아이템입니다. 브이넥과 암홀을 깔끔한 디테일로 마감하고 버튼을 오픈하여 멋스럽게 연출할 수 있습니다. 컬러는 네이비, 레드, 멜란지 그레이 총 3가지 컬러를 선보입니다.
니트 소재의 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  MERINO WOOL 100%

  *SIZE (cm)
  FREE SIZE
  총장 48 / 어깨 38.5 / 가슴단면 45 / 밑단면 36 / 암홀단면 20.5

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry Cleaning
  이 제품은 반드시 세탁 전문점에서 드라이클리닝을 권장합니다.
  표백제, 형광제 등이 포함된 세제 사용 및 기계 건조기 사용을 절대 하지 마십시오.
  니트 소재의 특성상 과도한 마찰이나 날카로운 환경에 의해 올뜯김, 보풀이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
  또한 보풀이 발생한 경우에는 보풀 제거기로 사용해 제거하여 주십시오.
  니트를 옷걸이에 걸어서 보관하면 어깨 및 전체 축 처짐 및 늘어남이 있을 수 있습니다. 접어서 보관하는 것을 추천합니다.
  니트의 경우 올 뭉침, 원사의 마무리 매듭, 잡사가 껴있을 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.