OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Cotton Poplin Shorts WHITE [블랙핑크 지수, 잉화 착용]
상품요약정보 코튼 포플린 쇼츠 화이트
판매가 ₩ 98,000
수량 수량증가수량감소

기분 좋은 밤과 아침을 위한 아밤 아파트멍의 시그니처 코튼 포플린 파자마 쇼츠입니다.
아밤이 엄선한 질 좋은 화이트 코튼 100% 소재를 사용하여 짧지만 활동에 제약이 없는 편안한 사이즈감과 밑위길이를 고려한 디자인입니다.
코튼 소재는 어떤 상의와 매치하더라도 청순하고 귀여운 느낌의 실내복으로 연출할 수 있습니다.
함께 출시되는 코튼 포플린 셔츠 혹은 라운드 티셔츠 등과 함께 매치하여 라이프웨어로 연출해 보세요.
컬러는 화이트, 베이지, 네이비, 스트라이프 총 4가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  Cotton Poplin Shorts


  Color : White


  Size : One Size


  Fabric : COTTON 100%


  상세사이즈 (cm)


  총장 43
  허리 단면 30
  힙 단면 55
  밑단 단면 35.5

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  100% 40수 코튼 워싱 가공된 제품으로 소재 특성상 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용은 권장하지 않습니다.

  짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Cotton Poplin Shorts WHITE [블랙핑크 지수, 잉화 착용] up down 98000 (  980)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

기분 좋은 밤과 아침을 위한 아밤 아파트멍의 시그니처 코튼 포플린 파자마 쇼츠입니다.
아밤이 엄선한 질 좋은 화이트 코튼 100% 소재를 사용하여 짧지만 활동에 제약이 없는 편안한 사이즈감과 밑위길이를 고려한 디자인입니다.
코튼 소재는 어떤 상의와 매치하더라도 청순하고 귀여운 느낌의 실내복으로 연출할 수 있습니다.
함께 출시되는 코튼 포플린 셔츠 혹은 라운드 티셔츠 등과 함께 매치하여 라이프웨어로 연출해 보세요.
컬러는 화이트, 베이지, 네이비, 스트라이프 총 4가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  Cotton Poplin Shorts


  Color : White


  Size : One Size


  Fabric : COTTON 100%


  상세사이즈 (cm)


  총장 43
  허리 단면 30
  힙 단면 55
  밑단 단면 35.5

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  100% 40수 코튼 워싱 가공된 제품으로 소재 특성상 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용은 권장하지 않습니다.

  짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.