OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Rib Long Sleeve T-Shirt NAVY
상품요약정보 립 롱 슬리브 티셔츠 네이비
판매가 ₩ 95,000
수량 수량증가수량감소

밀도 높은 립 조직감의 라운지웨어 롱 슬리브 티셔츠입니다.
그레이 컬러의 인기를 힘입어 단단하게 잡아주는 느낌의 네이비 컬러가 추가되었습니다.
빈티지 무드의 립 소재의 스쿱 형태의 네크라인에 3개의 버튼으로 포인트를 주었습니다.
소매라인이 좁고 길게 디자인되어 팔 다리가 슬림 해 보이는 효과를 주고 보온성 또한 유지해 줍니다.
적당한 길이감과 톡톡한 두께로 외출복으로 활용도까지 세심하게 고려한 원마일웨어 아이템입니다. 다양한 아우터와 셔츠, 니트 등과 레이어드하여 연출해 보세요.
컬러는 그레이, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.

원단 특성상 동일 상품이라 할지라도 컬러별 미세한 사이즈 편차가 있을 수 있습니다.

 • Size & Composition

  Rib Long Sleeve T-Shirt

  Color : Navy

  Size : One Size

  Fabric : COTTON 96% SPAN 4%

  상세사이즈 (cm)

  총장 62.5
  가슴 단면 48.5
  어깨 50
  소매 길이 50
  암홀 단면 18

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.
   


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다! 
  소재 특성상 찬물 세탁 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용은 권장하지 않습니다. 

  짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다.

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Rib Long Sleeve T-Shirt NAVY up down 95000 (  950)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

밀도 높은 립 조직감의 라운지웨어 롱 슬리브 티셔츠입니다.
그레이 컬러의 인기를 힘입어 단단하게 잡아주는 느낌의 네이비 컬러가 추가되었습니다.
빈티지 무드의 립 소재의 스쿱 형태의 네크라인에 3개의 버튼으로 포인트를 주었습니다.
소매라인이 좁고 길게 디자인되어 팔 다리가 슬림 해 보이는 효과를 주고 보온성 또한 유지해 줍니다.
적당한 길이감과 톡톡한 두께로 외출복으로 활용도까지 세심하게 고려한 원마일웨어 아이템입니다. 다양한 아우터와 셔츠, 니트 등과 레이어드하여 연출해 보세요.
컬러는 그레이, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.

원단 특성상 동일 상품이라 할지라도 컬러별 미세한 사이즈 편차가 있을 수 있습니다.

 • Size & Composition

  Rib Long Sleeve T-Shirt

  Color : Navy

  Size : One Size

  Fabric : COTTON 96% SPAN 4%

  상세사이즈 (cm)

  총장 62.5
  가슴 단면 48.5
  어깨 50
  소매 길이 50
  암홀 단면 18

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.
   


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다! 
  소재 특성상 찬물 세탁 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용은 권장하지 않습니다. 

  짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다.

  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.
  구매 시 참고 부탁드립니다.