OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Raglan Single Breast Coat BROWN [노윤서,김도연 착용]
상품요약정보 레글런 싱글 브레스트 코트 브라운
판매가 ₩ 358,000
할인판매가 ₩ 214,800
수량 수량증가수량감소

클래식함을 강조한 싱글 브레스트 코트입니다. S사이즈부터 L 사이즈까지 여유 있게 소화 가능한 핏의 코트 아우터입니다. 흐르듯 떨어지는 핏의 가벼운 코트입니다.
여유로운 오버사이즈의 울 혼방 소재로 가벼운 니트나 티셔츠와 함께 매치하여 보온성을 더하고 기본적인 유행의 흐름을 타지 않는 아우터가 될 것입니다.
컬러는 진브라운, 그레이 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Raglan Single Breast Coat 


  Color : Brown

  Size : One Size

  Fabric : SHELL : WOOL 50% POLYESTER 42% RAYON 8%

  LINING : POLYESTER 100%
   
  상의 상세사이즈 (cm)

  총장 108
  가슴 단면 59
  소매 길이 74
  암홀 단면 33

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.
   


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  Only Dry Cleaning
  드라이클리닝이 필수인 제품입니다. 
  물세탁시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있으며, 
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요합니다. 
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.
   

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Raglan Single Breast Coat BROWN [노윤서,김도연 착용] up down 358000 (  2148)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

클래식함을 강조한 싱글 브레스트 코트입니다. S사이즈부터 L 사이즈까지 여유 있게 소화 가능한 핏의 코트 아우터입니다. 흐르듯 떨어지는 핏의 가벼운 코트입니다.
여유로운 오버사이즈의 울 혼방 소재로 가벼운 니트나 티셔츠와 함께 매치하여 보온성을 더하고 기본적인 유행의 흐름을 타지 않는 아우터가 될 것입니다.
컬러는 진브라운, 그레이 총 2가지 컬러를 선보입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Raglan Single Breast Coat 


  Color : Brown

  Size : One Size

  Fabric : SHELL : WOOL 50% POLYESTER 42% RAYON 8%

  LINING : POLYESTER 100%
   
  상의 상세사이즈 (cm)

  총장 108
  가슴 단면 59
  소매 길이 74
  암홀 단면 33

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.
   


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  Only Dry Cleaning
  드라이클리닝이 필수인 제품입니다. 
  물세탁시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있으며, 
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요합니다. 
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.