OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Long Time Cotton Pajama Set BLUE & RED [뉴진스 민지 착용]
상품요약정보 롱 타임 코튼 파자마 세트 블루 & 레드
판매가 ₩ 165,000
수량 수량증가수량감소

소재감이 시원하고 바스락거리는 느낌이 편안한 파자마 세트입니다.
블루 바탕에 레드 트리밍이 포인트 된 포플린 셔츠와 쇼츠입니다.
셔츠와 쇼츠가 세트로 구성된 상품입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Long Time Pajama Set 롱타임 파자마 세트


   COLOR Blue&Red 블루&레드

  SIZE One Size


  상세 사이즈 (cm)

  Shirts
  총장 69.5
  가슴단면 55.5
  어깨 47
  소매길이 27
  암홀단면 23
   
  Shorts
  총장 35
  허리단면 33
  힙단면 55
  밑단단면 35


  Fabric 100% Cotton


  Model Size
  Height 175cm Bust 79" Waist 58" Hips 88"


  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  워싱 가공된 제품이나 소재 특성상 물세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으니 단독 세탁 또는 드라이클리닝을 권장 드립니다. (밝은 톤의 제품들과 착용 시 이염 주의)
  산소 염소계 표백 사용을 금지합니다.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있으니 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오.
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Long Time Cotton Pajama Set BLUE & RED [뉴진스 민지 착용] up down 165000 (  1650)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

소재감이 시원하고 바스락거리는 느낌이 편안한 파자마 세트입니다.
블루 바탕에 레드 트리밍이 포인트 된 포플린 셔츠와 쇼츠입니다.
셔츠와 쇼츠가 세트로 구성된 상품입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Long Time Pajama Set 롱타임 파자마 세트


   COLOR Blue&Red 블루&레드

  SIZE One Size


  상세 사이즈 (cm)

  Shirts
  총장 69.5
  가슴단면 55.5
  어깨 47
  소매길이 27
  암홀단면 23
   
  Shorts
  총장 35
  허리단면 33
  힙단면 55
  밑단단면 35


  Fabric 100% Cotton


  Model Size
  Height 175cm Bust 79" Waist 58" Hips 88"


  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  워싱 가공된 제품이나 소재 특성상 물세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으니 단독 세탁 또는 드라이클리닝을 권장 드립니다. (밝은 톤의 제품들과 착용 시 이염 주의)
  산소 염소계 표백 사용을 금지합니다.
  마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있으니 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오.
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.

Long Time Cotton Pajama 롱 타임 코튼 파자마


이름처럼 오래도록 곁에 두고 싶은 롱 타임 코튼 파자마 세트입니다.
클래식한 노치 라펠과 소맷단 및 밑단을 따라 포인트를 더한 화이트 파이핑 디테일이 특징이며,

 반소매 셔츠와 쇼츠로 구성되어 따뜻한 계절에 실내에서 착용하기 좋습니다.
이번시즌 아밤은 평화로운 분위기에서 영감을 받아 집에서 시간을 보낼 때

 착용하기 좋은 파자마 시리즈를 선보입니다.