OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Good-night Shirt+Shorts Set BLUE [금새록,잉화 착용]
상품요약정보 굿-나잇 셔츠+쇼츠 세트 블루
판매가 ₩ 168,000
수량 수량증가수량감소

아밤의 시그니처 디자인의 심플한 셔츠와 쇼츠입니다.
전체적으로 여유롭고 루즈하게 떨어지는 핏으로 자연스러운 스타일링 연출이 가능합니다.
살결에 닿는 소재감이 고급스러우며 아밤의 새로운 로고 자수가 포인트를 줍니다. 컬러는 블루, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.
셔츠와 쇼츠가 세트로 구성된 상품입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Good-night Shirts+Shorts Set 굿나잇 셔츠+쇼츠 세트


  COLOR Blue


  Size  One Size

  상세 사이즈 (cm)

  Shirts
  총장 68/70.5cm
  가슴단면 54.5cm
  어깨 44.5cm
  소매길이 54cm
  암홀단면 22cm

  Shorts
  총장 41.5cm
  허리단면 29cm
  힙단면 54.4cm
  밑단단면 35.5cm

  FABRIC COTTON 100%

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  워싱 가공된 제품이나 소재 특성상 약간의 물빠짐이 있을 수 있으니 단독세탁 혹은 드라이클리닝을 권장드립니다. (밝은톤의 제품들과 착용시 이염 주의)
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오. 
  낮은 온도로 다림질 가능하며 표백제는 사용 불가합니다.
  건조기 사용 시, 수축할 수 있으니 그늘에서 건조해주세요.
   

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Good-night Shirt+Shorts Set BLUE [금새록,잉화 착용] up down 168000 (  1680)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤의 시그니처 디자인의 심플한 셔츠와 쇼츠입니다.
전체적으로 여유롭고 루즈하게 떨어지는 핏으로 자연스러운 스타일링 연출이 가능합니다.
살결에 닿는 소재감이 고급스러우며 아밤의 새로운 로고 자수가 포인트를 줍니다. 컬러는 블루, 네이비 총 2가지 컬러를 선보입니다.
셔츠와 쇼츠가 세트로 구성된 상품입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Good-night Shirts+Shorts Set 굿나잇 셔츠+쇼츠 세트


  COLOR Blue


  Size  One Size

  상세 사이즈 (cm)

  Shirts
  총장 68/70.5cm
  가슴단면 54.5cm
  어깨 44.5cm
  소매길이 54cm
  암홀단면 22cm

  Shorts
  총장 41.5cm
  허리단면 29cm
  힙단면 54.4cm
  밑단단면 35.5cm

  FABRIC COTTON 100%

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  워싱 가공된 제품이나 소재 특성상 약간의 물빠짐이 있을 수 있으니 단독세탁 혹은 드라이클리닝을 권장드립니다. (밝은톤의 제품들과 착용시 이염 주의)
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오. 
  낮은 온도로 다림질 가능하며 표백제는 사용 불가합니다.
  건조기 사용 시, 수축할 수 있으니 그늘에서 건조해주세요.