OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Fluffy T-Shirts [한선화 착용]
상품요약정보 WHITE
판매가 ₩ 56,000
수량 수량증가수량감소

Fluffy : 보들보들 프린트 티셔츠입니다.
질 좋은 코튼 소재로 만들어진 넉넉한 핏의 티셔츠로 가볍게 입을 수 있는 기본에 충실한 디자인입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Fluffy T-Shirts 플러피 티셔츠


  COLOR White

  SIZE One Size


  상세사이즈(cm)

  총장 67.5
  가슴단면 55
  어깨 52

  소매길이 19
  암홀단면 22

  FABRIC COTTON 100% 


  Model Size
  Height 175cm Bust 79" Waist 58" Hips 88"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  100% 20수 코튼을 사용하였으며 세탁은 단독 손세탁 혹은 드라이클리닝을 추천드립니다.
  마찰로 인한 보푸라기가 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며 표백제는 사용 불가합니다.
  건조기 사용 시, 수축할 수 있으니 그늘에서 건조해주세요.
  코튼소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Fluffy T-Shirts [한선화 착용] up down 56000 (  560)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

Fluffy : 보들보들 프린트 티셔츠입니다.
질 좋은 코튼 소재로 만들어진 넉넉한 핏의 티셔츠로 가볍게 입을 수 있는 기본에 충실한 디자인입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Fluffy T-Shirts 플러피 티셔츠


  COLOR White

  SIZE One Size


  상세사이즈(cm)

  총장 67.5
  가슴단면 55
  어깨 52

  소매길이 19
  암홀단면 22

  FABRIC COTTON 100% 


  Model Size
  Height 175cm Bust 79" Waist 58" Hips 88"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.


 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  WASHING CARE:
  100% 20수 코튼을 사용하였으며 세탁은 단독 손세탁 혹은 드라이클리닝을 추천드립니다.
  마찰로 인한 보푸라기가 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마십시오.
  낮은 온도로 다림질 가능하며 표백제는 사용 불가합니다.
  건조기 사용 시, 수축할 수 있으니 그늘에서 건조해주세요.
  코튼소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.