OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Rib Long Sleeve One-piece GREY
상품요약정보 립 롱 슬리브 원피스 그레이
판매가 ₩ 78,000
수량 수량증가수량감소

아밤 아파트멍이 새롭게 선보이는 밀도 높은 립 조직감의 라운지 웨어 컬렉션을 소개합니다.

마치 50,60년대 미국영화에서 한번쯤 보았을 듯한 복고적인 무드의 립 소재의 라운지 드레스. 롱슬리브 티셔츠와 마찬가지로 스쿱 형태의 네크라인에 3개의 버튼으로 레트로한 무드를 더했습니다.
립 소재에 소매라인이 좁고 길게 디자인되어 팔 다리가 슬림해 보입니다.
적당한 길이감과 톡톡한 두께로 외출복으로 활용도까지 세심하게 고려한 원마일웨어 아이템입니다.
다양한 아우터와 셔츠, 니트 등과 레이어드하여 복고적인 무드로 연출하거나 블랙 재킷 안에 시크하에 연출해보세요.

 • Size & Composition

  MODEL Rib Long Sleeve One-piece 립 롱 슬리브 원피스
  COLOR Grey

  SIZE One Size
  총장 87cm/89cm
  어깨단면 49cm
  가슴단면 49cm
  암홀단면 18cm
  소매기장 50cm
  밑단단면 51cm

  FABRIC 96% Cotton 4% Span

  Model Size
  Height 177cm Bust 31" Waist 23.5" Hips 35.5"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  물온도 30도, 중성세제 사용하여 약하게 세탁가능
  (손세탁가능)
  산소, 염소계 표백 사용금지
  비틀어짜기금지
  드라이클리닝 가능 

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
Color

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Rib Long Sleeve One-piece GREY up down 78000 (  780)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

아밤 아파트멍이 새롭게 선보이는 밀도 높은 립 조직감의 라운지 웨어 컬렉션을 소개합니다.

마치 50,60년대 미국영화에서 한번쯤 보았을 듯한 복고적인 무드의 립 소재의 라운지 드레스. 롱슬리브 티셔츠와 마찬가지로 스쿱 형태의 네크라인에 3개의 버튼으로 레트로한 무드를 더했습니다.
립 소재에 소매라인이 좁고 길게 디자인되어 팔 다리가 슬림해 보입니다.
적당한 길이감과 톡톡한 두께로 외출복으로 활용도까지 세심하게 고려한 원마일웨어 아이템입니다.
다양한 아우터와 셔츠, 니트 등과 레이어드하여 복고적인 무드로 연출하거나 블랙 재킷 안에 시크하에 연출해보세요.

 • Size & Composition

  MODEL Rib Long Sleeve One-piece 립 롱 슬리브 원피스
  COLOR Grey

  SIZE One Size
  총장 87cm/89cm
  어깨단면 49cm
  가슴단면 49cm
  암홀단면 18cm
  소매기장 50cm
  밑단단면 51cm

  FABRIC 96% Cotton 4% Span

  Model Size
  Height 177cm Bust 31" Waist 23.5" Hips 35.5"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  물온도 30도, 중성세제 사용하여 약하게 세탁가능
  (손세탁가능)
  산소, 염소계 표백 사용금지
  비틀어짜기금지
  드라이클리닝 가능 


 Rib Long Sleeve One-piece 립 롱 슬리브 원피스

아밤 아파트멍이 2021 FW 새롭게 선보이는 밀도 높은 립 조직감의 라운지 웨어 컬렉션을 소개합니다.


마치 50,60년대 미국영화에서 한번쯤 보았을 듯한 복고적인 무드의 립 소재의 라운지 드레스. 롱슬리브 티셔츠와 마찬가지로 스쿱 형태의 네크라인에 3개의 버튼으로 레트로한 무드를 더했습니다

립 소재에 소매라인이 좁고 길게 디자인되어 팔 다리가 슬림해 보입니다

적당한 길이감과 톡톡한 두께로 외출복으로 활용도까지 세심하게 고려한 원마일웨어 아이템입니다

다양한 아우터와 셔츠, 니트 등과 레이어드하여 복고적인 무드로 연출하거나 블랙 재킷 안에 시크하에 연출해보세요