OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Two Pocket Beige Shirt [효민, 임수정, 문가영 착용]
상품요약정보 투 포켓 베이지 셔츠
판매가 ₩ 136,000
할인판매가 ₩ 81,600
수량 수량증가수량감소

많은 셀럽들의 사랑을 받으며 품절행진을 이었던 투포켓 스트라이프 셔츠의 DNA를 물려받은 투포켓 베이지 셔츠가 출시되었습니다.
앞 가슴 양쪽에 장식된 오버사이즈 아웃포켓은 얼굴을 작고 상체를 슬림해보이도록 만들어 줍니다.
클래식한 블랙, 따뜻한 브라운, 차콜 그레이 등과 매력적인 조합을 이루는 오트밀 컬러를 매치하였습니다.
전체적으로 군더더기 없는 심플한 라인이지만 고급스러운 소재감과 완벽한 마무리감으로 에센셜 아이템이 되기에 충분합니다.
오버사이즈 핏으로 엉덩이를 가려주는 길이감과 넉넉한 헴라인으로 슬림한 레깅스 팬츠와 시크한 조화를 이루는 아이템입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Two Pocket Beige Shirt 투 포켓 베이지 셔츠


  COLOR Beige

  SIZE One Size


  총장 77cm
  가슴단면 64cm
  어깨 54cm
  소매길이 56cm
  암홀단면 26cm

  Fabric 65% Tencel 35% Cotton


  Model Size
  Height 177cm Bust 31" Waist 23.5" Hips 35.5"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry cleaning

  드라이클리닝이 필수인 제품입니다.
  물세탁시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있으며,
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요합니다.
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

교환/반품 불가

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Two Pocket Beige Shirt [효민, 임수정, 문가영 착용] up down 136000 (  816)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

많은 셀럽들의 사랑을 받으며 품절행진을 이었던 투포켓 스트라이프 셔츠의 DNA를 물려받은 투포켓 베이지 셔츠가 출시되었습니다.
앞 가슴 양쪽에 장식된 오버사이즈 아웃포켓은 얼굴을 작고 상체를 슬림해보이도록 만들어 줍니다.
클래식한 블랙, 따뜻한 브라운, 차콜 그레이 등과 매력적인 조합을 이루는 오트밀 컬러를 매치하였습니다.
전체적으로 군더더기 없는 심플한 라인이지만 고급스러운 소재감과 완벽한 마무리감으로 에센셜 아이템이 되기에 충분합니다.
오버사이즈 핏으로 엉덩이를 가려주는 길이감과 넉넉한 헴라인으로 슬림한 레깅스 팬츠와 시크한 조화를 이루는 아이템입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Two Pocket Beige Shirt 투 포켓 베이지 셔츠


  COLOR Beige

  SIZE One Size


  총장 77cm
  가슴단면 64cm
  어깨 54cm
  소매길이 56cm
  암홀단면 26cm

  Fabric 65% Tencel 35% Cotton


  Model Size
  Height 177cm Bust 31" Waist 23.5" Hips 35.5"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  Only Dry cleaning

  드라이클리닝이 필수인 제품입니다.
  물세탁시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있으며,
  마찰로 인한 보푸라기가 발생 할 수 있으니 주의가 필요합니다.
  다림질은 저온에서 헝겊을 덮고 다려주세요.


Two Pocket Beige Shirt 투 포켓 베이지 셔츠


SS시즌 많은 셀럽들의 사랑을 받으며 품절행진을 이었던 투 포켓 스트라이프 셔츠의 DNA를 물려받은 투포켓 셔츠가 출시되었습니다

앞 가슴 양쪽에 장식된 오버사이즈 아웃포켓은 얼굴을 작고 상체를 슬림해보이도록 만들어 줍니다

클래식한 블랙, 따듯한 브라운, 차콜 그레이 등과 매력적인 조합을 이루는 오트밀 컬러를 매치하였습니다

전체적으로 군더더기 없는 심플한 라인이지만 고급스러운 소재감과 완벽한 마무리감으로 가을, 겨울의 에센셜 아이템이 되기에 충분합니다

오버사이즈 핏으로 엉덩이를 가려주는 길이감과 넉넉한 헴라인으로 슬림한 레깅스 팬츠와 시크한 조화를 이루는 아이템입니다.