OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Classic Check Pajama Set [레드벨벳 슬기, 효민 착용]
상품요약정보 클래식 체크 파자마 세트
판매가 ₩ 184,000
수량 수량증가수량감소

과감한 컬러와 자유로운 배색 체크가 유쾌한 느낌을 주는 '클래식 체크 파자마 세트' 입니다.
가볍고 부드러우며 통기성이 뛰어난 얇은 코튼 소재로 제작되었으며 여유로운 실루엣으로 더욱 편안한 휴식을 선사해줄 것입니다.
오픈칼라 셔츠, 슬립 포켓을 더한 스트레이트 숏츠 2piece로 구성되어 있습니다.
아밤은 평화로운 분위기에서 영감을 받아 집에서 시간을 보낼 때 착용하기 좋은 파자마 시리즈를 선보입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Classic Check Pajama Set 클래식 체크 파자마 세트


  COLOR Brown (브라운)

  SIZE One Size


  SHIRT
  총장 65cm
  가슴단면 54cm
  어깨 41cm
  소매길이 60cm
  암홀단면 24cm

  SHORTS
  총장 42cm
  허리단면 33cm
  힙단면 52cm
  밑위 31cm
  밑단단면 35cm


  Fabric 100% Cotton

  Model Size
  Height 172 Bust 82" Waist 58" Hips 87"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  물온도 30도, 중성세제 사용하여 약하게 세탁가능
  (손세탁가능)
  산소, 염소계 표백 사용금지  
  비틀어짜기 금지
  드라이클리닝 가능
  원단 위에 천을 덮고 140~160도 다림질   

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
Color

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Classic Check Pajama Set [레드벨벳 슬기, 효민 착용] up down 184000 (  1840)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

과감한 컬러와 자유로운 배색 체크가 유쾌한 느낌을 주는 '클래식 체크 파자마 세트' 입니다.
가볍고 부드러우며 통기성이 뛰어난 얇은 코튼 소재로 제작되었으며 여유로운 실루엣으로 더욱 편안한 휴식을 선사해줄 것입니다.
오픈칼라 셔츠, 슬립 포켓을 더한 스트레이트 숏츠 2piece로 구성되어 있습니다.
아밤은 평화로운 분위기에서 영감을 받아 집에서 시간을 보낼 때 착용하기 좋은 파자마 시리즈를 선보입니다.

 • Size & Composition

  MODEL Classic Check Pajama Set 클래식 체크 파자마 세트


  COLOR Brown (브라운)

  SIZE One Size


  SHIRT
  총장 65cm
  가슴단면 54cm
  어깨 41cm
  소매길이 60cm
  암홀단면 24cm

  SHORTS
  총장 42cm
  허리단면 33cm
  힙단면 52cm
  밑위 31cm
  밑단단면 35cm


  Fabric 100% Cotton

  Model Size
  Height 172 Bust 82" Waist 58" Hips 87"

  ※ 재는 위치에 따라 오차가 1~2cm 있을 수 있습니다.
  조명에 따라 실제보다 색감이 다르게 보일 수 있습니다.
  또한 PC · 스마트 폰 등의 환경에 따라 제품과 이미지의 색상이 다를 수 있습니다.
  양해 바랍니다.

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  물온도 30도, 중성세제 사용하여 약하게 세탁가능
  (손세탁가능)
  산소, 염소계 표백 사용금지  
  비틀어짜기 금지
  드라이클리닝 가능
  원단 위에 천을 덮고 140~160도 다림질   

Classic Check Pajama Set 클래식 체크 파자마 세트과감한 컬러와 자유로운 배색 체크가 유쾌한 느낌을 주는 '클래식 체크 파자마 세트' 입니다.
가볍고 부드러우며 통기성이 뛰어난 얇은 코튼 소재로 제작되었으며 여유로운 실루엣으로 더욱 편안한 휴식을 선사해줄 것입니다.
오픈칼라 셔츠, 슬립 포켓을 더한 스트레이트 숏츠 2piece로 구성되어 있습니다.
이번 시즌 아밤은 평화로운 분위기에서 영감을 받아 집에서 시간을 보낼 때 착용하기 좋은 파자마 시리즈를 선보입니다.