OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 All Black Tumbler Bag [정호연, 젤라비 착용]
상품요약정보 올 블랙 텀블러 백 (스트랩포함)
판매가 ₩ 129,000
수량 수량증가수량감소

텀블러백은 ‘아밤(AVAM)’의 라이프스타일 브랜드인 ‘아밤아파트멍’(APPARTEMENT)’ 라인의 시그니처 백입니다.
아침과 밤, 아밤이라는 단어를 시작으로 아밤의 캐릭터와 철학을 고스란히 담긴 텀블러백으로 다양한 라이프 스타일을 공유합니다.
코튼 캔버스 소재로 튼튼하고 넉넉한 사이즈의 아웃포켓 5개와 이너 포켓 6개로 이루어진 툴백입니다.
텀블러백은 보기에 예쁜 것뿐만 아니라 들고 다닐수록 만족스러운 제품이 되도록 노력합니다. 그만큼 까다로운 제작 과정을 거쳐 시간이 드는 정성스러운 제품입니다.
또한 실용적인 디자인은 여행, 쇼핑, 스포츠, 가드닝, 피크닉, 쿠킹 등 어떠한 목적에도 적합합니다.
형태의 흐트러짐이 없이 자유로운 수납이 가능하며 가방 안의 물건을 다양한 느낌과 용도를 설정하여 연출할 수 있습니다.
길이가 조절 가능한 스트랩이 포함되어 있어 토트와 숄더 두 가지 스타일로 연출할 수 있습니다.

 • Size & Composition

  MODEL All Black Tumbler Bag 올블랙 텀블러 백


  COLOR Black / Trimming_Black


  SIZE X Small, Small, Medium, Large

  X Small
  265MM X 190MM X 90MM
  HAND DROP 90MM
  WEIGHT 562g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

  Small
  300MM X 220MM X 100MM
  HAND DROP 100MM
  WEIGHT 862g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton


  Medium
  370MM X 230MM X 115MM
  HAND DROP 110MM
  WEIGHT 1098g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

  Large
  430MM X 265MM X 120MM
  HAND DROP 150MM
  WEIGHT 1298g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  취급시 주의사항

  1.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.
  2.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.
  3.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.
  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.
  5.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오
  6.비, 눈 등 수분과 접촉 시 변형될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
SIZE

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Buy together To purchase, please select the item.

 • Tumbler Bag Mini Key Ring

  ₩ 45,000

  ₩ 36,000

   • COLOR

   • 교환/반품 불가

  • Select item with details above
 • M&N key tag

  ₩ 12,000

  ₩ 9,600

 • Morning & Night key Ring [잉화 착용]

  ₩ 18,000

  ₩ 14,400

   • COLOR

   • 교환/반품 불가

  • Select item with details above
 • Avamappartement Name Tag

  ₩ 11,000

   • COLOR

  • Select item with details above
 • Everyday Color Strap

  ₩ 18,000

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
All Black Tumbler Bag [정호연, 젤라비 착용] up down 129000 (  1290)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

텀블러백은 ‘아밤(AVAM)’의 라이프스타일 브랜드인 ‘아밤아파트멍’(APPARTEMENT)’ 라인의 시그니처 백입니다.
아침과 밤, 아밤이라는 단어를 시작으로 아밤의 캐릭터와 철학을 고스란히 담긴 텀블러백으로 다양한 라이프 스타일을 공유합니다.
코튼 캔버스 소재로 튼튼하고 넉넉한 사이즈의 아웃포켓 5개와 이너 포켓 6개로 이루어진 툴백입니다.
텀블러백은 보기에 예쁜 것뿐만 아니라 들고 다닐수록 만족스러운 제품이 되도록 노력합니다. 그만큼 까다로운 제작 과정을 거쳐 시간이 드는 정성스러운 제품입니다.
또한 실용적인 디자인은 여행, 쇼핑, 스포츠, 가드닝, 피크닉, 쿠킹 등 어떠한 목적에도 적합합니다.
형태의 흐트러짐이 없이 자유로운 수납이 가능하며 가방 안의 물건을 다양한 느낌과 용도를 설정하여 연출할 수 있습니다.
길이가 조절 가능한 스트랩이 포함되어 있어 토트와 숄더 두 가지 스타일로 연출할 수 있습니다.

 • Size & Composition

  MODEL All Black Tumbler Bag 올블랙 텀블러 백


  COLOR Black / Trimming_Black


  SIZE X Small, Small, Medium, Large

  X Small
  265MM X 190MM X 90MM
  HAND DROP 90MM
  WEIGHT 562g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

  Small
  300MM X 220MM X 100MM
  HAND DROP 100MM
  WEIGHT 862g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton


  Medium
  370MM X 230MM X 115MM
  HAND DROP 110MM
  WEIGHT 1098g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

  Large
  430MM X 265MM X 120MM
  HAND DROP 150MM
  WEIGHT 1298g (제품마다 무게 오차 발생할 수 있습니다.)
  FABRIC 100% Cotton

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  취급시 주의사항

  1.사용에 의해 패브릭 표면이 마모될 수 있으며 이는 직물 소재의 특성일 뿐 제품의 내구성과는 관계가 없습니다.
  2.날카로운 물체에 긁히거나 충격으로 천이 찢기지 않도록 주의하십시오.
  3.밝은 색상의 소재는 외부 짙은 색상의 물체로부터 착색이 될 수 있으니 사용에 주의하십시오.
  4.천연가죽의 테두리가 있는 경우 수분에 노출되면 패브릭이 이염될 수 있습니다.
  5.데님 소재의 경우, 특히 밝은 색상의 다른 제품과 착용시 이염 현상이 생길 수 있으니 주의하십시오
  6.비, 눈 등 수분과 접촉 시 변형될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.


AVAM appartement TUMBLER BAG


텀블러백은 ‘아밤(AVAM)’의 라이프스타일 브랜드인 ‘아밤아파트멍(APPARTEMENT)’의 시그니처 백으로 애정도 자부심도 큰 제품입니다.
브랜드의 첫 시작을 함께 하는 제품인 만큼, 아밤의 캐릭터와 철학을 고스란히 담았기 때문입니다.
패션에만 한정 짓지 않고 소비자와 라이프 스타일을 공유하고 싶어서 만들었습니다.
아침과 밤, 아밤이라는 단어를 시작으로 브랜드를 최초로 구상한 것이 벌써 몇 년 전이네요. 직업상 소지품은 늘 많고, 
촬영할 때나 클라이언트와의 미팅, 혹은 여행을 갈 때도 들 수 있는 넉넉한 사이즈의 백이 있으면 좋겠다고 생각한 것이 텀블러백의 시작입니다.

평소 캔버스 소재를 워낙 좋아하고, 다양한 디자인의 캔버스백을 여러 개 소장해서 텀블러백도 자연스럽게 100% 코튼 소재를 선택했습니다.
텀블러백은 완성하기까지 수 차례 수정을 거치고, 1년 정도 미팅, 촬영장, 해외 출장 등 직접 들고 다니며 단점을 보완했습니다.
소재와 부자재, 착용감, 실제로 들고 스타일링 했을 때의 비주얼 등 무엇 하나 놓치고 싶지 않았습니다.

스스로 디자인한 제품을 만드는 사람이라면 누구나 완벽을 기하고 싶은 마음, 
비용이 들더라도 사소한 것 하나 허투루 넘어가지 않고 잘 만들고 싶은 마음 이해하실 거예요.
무엇보다 스스로 들고 다니면서 스타일도 잃지 않고, 오래 들고 싶은 백이어야 했기에 더 신중을 기했습니다. 
텀블러백의 뛰어난 수납력은 이미 지금까지 구입한 소비자에게 많은 칭찬을 받은 부분입니다. 
텀블러백을 처음 구입하고 선물용으로 재구매 하시거나, 다른 컬러를 하나씩 더 추가 구매하시는 분이 많았습니다.
텀블러백의 가치를 알아봐주시는 것 같아 기뻤고, 컬러와 사이즈가 다양하길 원하는 여러분의 목소리를 반영하여 
선택의 폭을 보다 넓혀서 일상에서 한결 더 편하게 쓰실 수 있을 거예요.

아밤의 오리지널 제품임을 알 수 있도록 전면 포켓에 라벨도 새롭게 달았습니다. 
공들여 잘 만든 제품이라는 사실을 숨길 필요도 없으니까요. 
시중에 비슷하게 만든 제품은 많지만 아밤이 공유하고자 하는 라이프 스타일과 
퀄리티 좋은 제품의 가치를 알아봐주시는 소비자가 더 많을 거라 믿습니다.

텀블러백은 보기에 예쁜 것뿐만 아니라 들고 다닐수록 만족스러운 제품이 되고 싶기에 제작 기간이 짧지 않습니다.
그만큼 까다로운 제작 과정을 거치고 입고되는데 시간이 필요합니다.
매번 믿고 기다려주셔서 감사하고, 그만큼 튼튼하게 잘 만든 백임을 자부합니다. 
그동안 선물 받거나 직접 구입한 에코백도 많지만, 
코튼 같은 패브릭으로 만든 가방은 쓸수록 금세 퀄리티가 저하되는 경험이 많아서 아쉬웠습니다.
다만 100% 코튼 제품이기에 물이 닿으면 패브릭이 수축되거나 구김이 발생할 수 있습니다.

시간을 들여 꼼꼼하게 만든 텀블러백을 오래 쓰고 싶다면, 케어도 마음 써서 해주시면 좋겠습니다. 
한 번 사놓으면 유행 타지 않고 일상에서든 여행지에서든 두고 두고 실용적으로 사용할 수 있으니까요. 
일상에 녹아 들어 언제든 함께 할 수 있는 백이 바로 텀블러 백입니다.

당신의 매일이 아밤으로 인해 조금 더 예뻐지고, 아침과 밤 모두 편하게 보낼 수 있다면 좋겠습니다.


DETAIL

텀블러 백은 100% 코튼 캔버스 소재로 튼튼하고 넉넉한 사이즈의 아웃포켓 5개와 이너 포켓 6개로 이루어진 오버사이즈 툴백입니다.  
가볍고 실용적인 디자인은 여행, 쇼핑, 스포츠, 가드닝, 피크닉, 쿠킹 등 어떠한 목적에도 적합합니다.  
형태의 흐트러짐이 없이 자유로운 수납이 가능하며 가방 안의 물건을 다양한 느낌으로 연출할 수 있습니다.  
길이 조절 가능한 스트랩이 포함되어 있어 토트와 숄더 두 가지 스타일로 연출할 수 있습니다.

 

 

 

 

 


X SMALL 엑스스몰 올블랙 텀블러 백

쁘띠사이즈의 사이즈로 파우치와 스마트 폰등 일상의 소지품 수납이 가능한 실용적인 XS 사이즈 입니다.

 

 
SMALL 스몰 올블랙 텀블러 백

쁘띠 사이즈 텀블러백으로 노트북은 들어가지 않습니다. 
화장품 파우치, 스마트폰, 작은 책 한 권과 음료 등은 충분히 들어가는 사이즈니까 웬만한 외출에는 편하게 들 수 있어요.

 

 

 

 

 


MEDIUM 미듐 올블랙 텀블러 백

매일 노트북을 가지고 다니셔야 한다면 미디움 사이즈부터 시도해보세요. 
수납력은 뛰어나고 스타일도 살릴 수 있는 텀블러백의 매력을 바로 아실 거예요.
 

 

 

 


LARGE 라지 올블랙 텀블러 백 (오리지널 사이즈)

텀블러백의 오리지널 사이즈 라지 사이즈는 그야말로 다재다능한 백입니다.
마트에서 장을 볼때는 마켓백으로 활용을, 옷이 두껍지 않은 S/S 시즌에는 2박3일 여행까지 커버할 수 있을 거예요. 
노트북이 들어가고도 공간이 넉넉하게 남는 것은 물론이고요.