OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Cotton Stripe Brief Shorts NAVY
상품요약정보 코튼 스트라이프 브리프 쇼츠 네이비
판매가 ₩ 49,000
수량 수량증가수량감소

시즌마다 선보이고 있는 브리프 쇼츠입니다. 인기에 힘입어 코튼 저지 소재의 스포티하고 빈티지한 귀여운 하이 웨이스트, 하이 라이즈 레그 라인의 쇼츠가 출시되었습니다. 함께 출시되는 Cotton Stripe Tank Top (코튼 스트라이프 탱크 탑) 셋업으로 활용하거나, 다양한 티셔츠 혹은 셔츠와 연출하기 좋은 브리프 쇼츠입니다. 친구들과의 여행에 재미를 더해줄 라운지웨어로도 강력 추천하는 아이템입니다.
타이트한 하의 제품 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 95% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 34 / 허리단면 26 / 힙단면 40 / 바지부리 22.5 / 허벅지 단면 23 / 밑위 28
  MEDIUM
  총장 35.5 / 허리단면 27.5 / 힙단면 41 / 바지부리 23 / 허벅지 단면 24.5 / 밑위 29

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다. 짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
SIZE

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Cotton Stripe Brief Shorts NAVY up down 49000 (  490)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

시즌마다 선보이고 있는 브리프 쇼츠입니다. 인기에 힘입어 코튼 저지 소재의 스포티하고 빈티지한 귀여운 하이 웨이스트, 하이 라이즈 레그 라인의 쇼츠가 출시되었습니다. 함께 출시되는 Cotton Stripe Tank Top (코튼 스트라이프 탱크 탑) 셋업으로 활용하거나, 다양한 티셔츠 혹은 셔츠와 연출하기 좋은 브리프 쇼츠입니다. 친구들과의 여행에 재미를 더해줄 라운지웨어로도 강력 추천하는 아이템입니다.
타이트한 하의 제품 특성상 상품이 늘어날 수 있어 착용 흔적이 있을 경우 교환/반품이 불가능합니다.
이점 참고하시어 신중한 구매 부탁드립니다.

 • Size & Composition

  *FEBRIC
  COTTON 95% / SPAN 5%

  *SIZE (cm)
  SMALL
  총장 34 / 허리단면 26 / 힙단면 40 / 바지부리 22.5 / 허벅지 단면 23 / 밑위 28
  MEDIUM
  총장 35.5 / 허리단면 27.5 / 힙단면 41 / 바지부리 23 / 허벅지 단면 24.5 / 밑위 29

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care

  첫 세탁은 드라이클리닝을 추천합니다!
  소재 특성상 찬물 단독 손세탁을 권장하며 잦은 세탁 시 원단 변형으로 인한 사이즈 축소 및 변색 가능성이 있을 수 있으며 건조기 사용을 권장하지 않습니다. 짙은 색상과 밝은 색상의 세탁물을 반드시 분리하여 세탁하시고 표백제 사용 불가합니다. 마찰로 인한 보풀이 발생할 수 있어 주의가 필요하며 비틀어 짜지 마시고 잘 펼쳐서 형태를 고정시키고 건조해 주십시오.
  코튼 소재 특성상 미세한 잡사가 보일 수 있으며 이는 불량에 해당하지 않습니다.


WITH ITEM

WITH ITEM