OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search Here
관심상품 등록 전
기본 정보
상품명 Avamappartement Name Tag
상품요약정보 아밤아파트멍 네임 택
판매가 ₩ 11,000
수량 수량증가수량감소

텀블러백에 탈부착이 가능한 네츄럴화이트, 라이트 핑크, 핫핑크, 옐로우, 오렌지, 레드, 카멜,그린,라이트블루,블루,네이비,블랙 총 12가지 컬러의 네임택입니다.
매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템!
아밤이 제안하는 컬러풀 네임택으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.

* Natural White 컬러의 경우 면 원단으로의 변경으로 인해 뒷면 끝 마감 부분 풀림현상이 있을 수 있으며, 이는 불량 사유에 해당 되지 않습니다.

 • Size & Composition

  MODEL Avamappartement Name Tag 아밤아파트멍 네임택


  SIZE33.5CM X 3CM 16G


  Polyester 100%

  Cotton 100% (Natural White)

  COLOR


  01.Natural White
  02.Neon Yellow
  03.Neon Pink
  04.Light Pink
  05.Hot Pink
  06.Yellow
  07.Orange
  08.Red
  09.Green
  10.Blue
  11.Navy
  12.Beige Brown
  13.Black

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care


SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
Product Option
COLOR

(Minimum Order : 1 or more / Maximum Order 0 or less)

SIZE GUIDE

Select quantity.

Product will be automatically added below when you select an option.

Product List
Name Quantity Price
Avamappartement Name Tag up down 11000 (  110)
TOTAL 0 (0개)

Discounted amount of your subtotal will appear when you place your orders.

텀블러백에 탈부착이 가능한 네츄럴화이트, 라이트 핑크, 핫핑크, 옐로우, 오렌지, 레드, 카멜,그린,라이트블루,블루,네이비,블랙 총 12가지 컬러의 네임택입니다.
매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템!
아밤이 제안하는 컬러풀 네임택으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.

* Natural White 컬러의 경우 면 원단으로의 변경으로 인해 뒷면 끝 마감 부분 풀림현상이 있을 수 있으며, 이는 불량 사유에 해당 되지 않습니다.

 • Size & Composition

  MODEL Avamappartement Name Tag 아밤아파트멍 네임택


  SIZE33.5CM X 3CM 16G


  Polyester 100%

  Cotton 100% (Natural White)

  COLOR


  01.Natural White
  02.Neon Yellow
  03.Neon Pink
  04.Light Pink
  05.Hot Pink
  06.Yellow
  07.Orange
  08.Red
  09.Green
  10.Blue
  11.Navy
  12.Beige Brown
  13.Black

 • Shipping & Refund

  - 배송은 결제 확인 후로부터 2-5일 이내로 출고됩니다.(주말 및 공휴일, 예약배송 제품 제외)
  - 제주도 및 도서산간 지역은 1-2일 정도 추가 소요될 수 있으며, 출고, 반품, 교환 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
  - 반품 및 환불은 제품 수령일로부터 7일 이내 가능하며, 제품 사용 흔적 또는 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가능합니다.
    (Ex. TAG 및 보증서 제거, 상품 부자재 분실, 사은품 누락 등)
  - 배송료는 3000원이며, 7만원 이상 구입 시 무료배송 해드립니다.
 • Care


Avamappartement name tag

텀블러백에 탈부착이 가능한 네츄럴화이트, 네온 옐로우, 네온 핑크, 라이트 핑크, 핫핑크, 옐로우, 오렌지, 레드, 그린, 블루, 네이비, 카멜, 블랙 
총 13가지 컬러의 네임택입니다. 
매일 바뀌는 기분과 의상에 따라 스타일을 업그레이드 할 수 있는 센스만점 아이템! 
아밤이 제안하는 컬러풀 네임택으로 지루한 스타일에 비타민 같은 상큼함을 충전하세요.